Fileleed

Het verkeer op de Europese wegen loopt steeds vaster

En precies dat veroorzaakt heel veel laster

Realiseer je je eens wat het zou betekenen

Als alle betrokken Europese regeringen zouden rekenen

Met veel meer treinvervoer zoals via de Betuwelijn

Waarmee de politiek kan bewijzen goed bezig te zijn

En waarmee het fileprobleem fors wordt gereduceerd

Want doorgaan op deze manier is heel verkeerd

Bedenk dat één trein 50 containers kan vervoeren

Waarmee 50 vrachtwagens minder zullen toeren

Over onze snelwegen en via plaatselijk verkeer

En dat nu is positief en smaakt naar meer

Maar inefficiënt vrachtvervoer is niet het enige probleem

Wat dacht u van de koeriersdiensten, dat is pas echt extreem

Koeriersdiensten die expanderen door de winkelverkopen

Die steeds meer via het Internet verlopen

De volgende oplossingen liggen voor de hand

Minder onlineverkopen en herkansing voor de middenstand

Efficiënter gebruik maken van vracht- en koeriersbedrijven

Die daarmee minder uren kunnen schrijven

Maar alles is beter dan het om zeep helpen van de middenstand

Kijk eens naar de leegstand in de winkelstraten van ons land

Steeds meer mensen gaan niet meer voor kwaliteit maar voor de laagste prijs

En dat is, op zijn zachtst gezegd, niet altijd even wijs

Minder gebruik maken van vrachtvervoer via het wegennet

Waarmee de zeer gewenste stap zal worden gezet

De steeds maar toenemende files een halt toe te roepen

Maar ook het carpoolen van werknemers in groepen

Helpt aan het terugdringen van de escalerende fileproblemen

Die we al te lang niet al te serieus hebben willen nemen

Evenals meer gebruik maken van openbaar vervoer

Dat is heel erg efficiënt en ook stoer

En tot slot, ga voor een betere kwaliteit

Bij de aankoop van uw spullen, en wat geheid leidt

Tot een stevige opleving van de plaatselijke middenstand

Wat iedereen in Europa blij maakt zo ook in Nederland.

Rijmdichter Vincent Noordman