3 vriendschapsgedichten:

VRIENDEN VOOR ELKAAR

Ik weet nog wat je schreef die eerste dag
Je schreef al snel dat je me graag mag
En ook ik wilde dat jij in mijn leven zou komen
Dat is het enige waar ik nog over wil dromen
Ik kan niet wachten op onze eerste ontmoeting
Om heel uitgebreid te praten onderling
Over wat ons beiden bezighoudt in onze levensring

Samen kijken we naar de zon die verdwijnt
En dat eerdere moment waarop jij voor mij verschijnt
met je vriendelijke ogen en je prachtige haren
Dat zijn herinneringen die ik altijd zal bewaren
Je bent er voor je familie, voor mij en Vin
Die heel erg verlangt naar zijn vriendin
Niets is mooier dan een maximale kwaliteit van leven
En elkaar de ruimte geven.

VRIENDENRIJKDOM

Al mijn vrienden en vriendinnen hebben een lang verleden

Sommige dingen zijn al zo lang geleden

Dat ze ver zijn weggestopt in ons geheugen

Maar die ons zeker nog blijken te heugen

Want als we daarover praten

Hebben we al heel snel in de gaten

Dat er een rode lijn loopt door ons beider verhalen

Die zich soms laat vertalen

Als zijnde dezelfde of soortgelijke ervaringen

Zoals het eten van nieuwe haringen

Of het backhanden op de tennisbaan

Hoe ver moet je daarin gaan?

Via onze correspondentie concluderen wij tezamen

En onze toekomstige e-mails gaan dat steeds weer beamen

Dat er nog een rijk leven tussen vrienden voor ons ligt

En vriendenrijkdom  is daarom de titel van dit gedicht!

We zijn bezig een hechte vriendschap op te bouwen

Op basis van to do en volledig wederzijds vertrouwen

En vanuit die to do gaat zakelijk hopelijk iets groeien

Dat ons beider bedrijfsactiviteiten doet opbloeien

Er zijn voor elkaar, in voor en tegenspoed

Dat is wat ons beiden heel erg goed doet

Die vriendschap en to do daar gaan we helemaal voor

En gaan daarmee door en door en door

Tot in de eeuwigheid als het aan ons beiden ligt

En dat is een heel, heel erg mooi vooruitzicht!

VRIENDSCHAP FASE 2

Vandaag hebben we heerlijk met elkaar geknuffeld

Voor de zoveelste keer aan elkaar “gesnuffeld”

We hebben uitgebreid gepraat en geanalyseerd

Wat wij uit vroegere vriendschappen hebben geleerd

Onze vriendschap is als een mondharmonica

Die muziekgeluiden produceert naar de logica

Van in elkaar doorlopende muzikale geluiden

Die wij zouden kunnen en willen duiden

Als harmonieus en vriendschappelijk amusement

Vriendschap is een woord voor iets

Die zich opbouwt uit het niets

En die is gebaseerd op wederzijds vertrouwen

Waarmee je die vriendschap verder kunt uitbouwen

Wij, zij en ik, Vincent, besloten een hechte vriendschap op te bouwen

Die gebaseerd is op wederzijds vertrouwen

Van er zijn voor elkaar, in voor en tegenspoed

Dat is wat haar en Vincent heel erg goed doet

Die vriendschap daar gaan we helemaal voor

En gaan daarmee door en door en door

Tot in de eeuwigheid als het aan ons beiden ligt

En dat is een heel, heel erg mooi vooruitzicht!

VRIENDSCHAP FASE3

De communicatie tussen haar en Vince is flamboyant

En tegelijkertijd ook heel bijzonder en plezant

Met interessante ontdekkingen over en weer

Waardoor wij over en weer meer en meer

Op elkaar afgestemd zijn gaan raken

En er een hele hechte vriendschap van te maken

En omdat we elkaar zo blijven verblijden

Is dat al heel snel gaan leiden

Tot meer dan alleen maar vriendschap

Liefdesvriendschap dat is waar wij aan werken

En nu al kunnen we aan onze contacten met elkaar merken

Dat het ons beide is ingegeven

In relationele vriendschap te gaan leven

We geven onze LAT-relatie een hele goede kans

Door slimme communicatie en af en toe een dans

En we dansen en we springen en we zijn zo blij

Ik met jou en jij met mij.

VRIENDSCHAP FLAMBOYANTE COMMUNICATIE

Ik vind onze communicatie flamboyant

En tegelijkertijd ook heel plezant

Met interessante ontdekkingen over en weer

Waardoor wij meer en meer

Op elkaar afgestemd raken

Om tot grote vriendschap te geraken

Vriendschap is een edel goed

Dat ons beiden goed doet

En als we elkaar zo blijven verblijden

Gaat dat zomaar leiden

Tot een meer dan goed humeur

En dat is niet bedoeld als een open deur

Echte vriendschap dat is waar wij aan werken

En waarvan we dagelijks weer merken

Dat het ons beide is gegeven

In hechte vriendschap te leven

We geven die vriendschap een hele goede kans

Door slimme communicatie en af en toe een dans

Nou is de beurt aan jou dichteres

Ga voor meer dan een zes

Meer en meer gaan dichten

Geeft je allerlei inzichten

In de meest uiteenlopende dingen

Zoals dansen en springen

Want we zijn zo blij

Ik met jou en jij met mij

Maar we gaan ook andere dingen verzinnen

Dan ons alleen maar vast te pinnen

Op rijmen en dichten

Zonder je hemd op te lichten

Er is zoveel meer in het leven

Dan elkaar al rijmend complimentjes geven

We gaan onze vriendschap verder uitwerken

Zonder ons in wat dan ook te beperken

We gaan ons leven zo enorm verrijken

Zonder achterom te kijken

Wat geweest is is geweest

We zijn ons daar heel erg van bewust

En kwaliteit van leven is onze allereerste must.

VRIENDSCHAPSANALYSE

Je bent een vrouw met een zeer hoog vriendschapsgehalte

En onze vriendschap krijgt heel snel gestalte

Wij zitten op één lijn m.b.t. die vriendschapsbanden

En nu al dragen we elkaar op handen

Onze vriendschap stimuleert mij enorm

Om gedichten te schrijven als in een wervelstorm

Maar het tempo waarin overspoelt de e-mailstromen

Terwijl wij ook van andere vriendschapsuitingen dromen

Deze vriendschappelijke rijmelarij

Staat in absolute zin zij aan zij

Met andere uitingen van vriendschap

En daarmee openen wij dan nu de map

Van andere vormen van vriendschap

Buiten het maken van gedichten dus!

Onze veelzijdigheid is een uitdagende klus

Samen andere dingen te beleven

Gemotiveerd als we zijn naar elkaar toe

Beschouwen wij het niet als te veel gedoe

Maar eerder een uitdaging aan ons beiden

Om ons volledig voor te bereiden

Op het bedenken van leuke dingen

Als theater, bioscoop en meer van die dingen

Waarmee we ons leven dunnetjes over kunnen doen

Met de wetenschap van toen.

Rijmdichter Vincent Noordman